>
Đăng tin

Bán đất nền dự án Kiên Giang

5
Bán đất nền dự án Kiên Giang
Tỷ lệ: 5 (93%) 79 votes
.Đánh giá của bạn
16 bất động sản
Xem tin có ảnh

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang - Địa chỉ : ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Diện tích : 100m2/1 lô - Giá bán từ ...

Giá: 250 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

03/05/2022

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang - Địa chỉ : ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Diện tích : 100m2/1 lô - Giá bán từ ...

Giá: 250 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

03/05/2022

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang - Địa chỉ : ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Diện tích : 100m2/1 lô - Giá bán từ ...

Giá: 250 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

03/05/2022

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang - Địa chỉ : ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Diện tích : 100m2/1 lô - Giá bán từ ...

Giá: 250 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

03/05/2022

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang - Địa chỉ : ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Diện tích : 100m2/1 lô - Giá bán từ ...

Giá: 250 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

03/05/2022

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang - Địa chỉ : ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Diện tích : 100m2/1 lô - Giá bán từ ...

Giá: 250 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

03/05/2022

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang - Địa chỉ : ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Diện tích : 100m2/1 lô - Giá bán từ ...

Giá: 250 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

03/05/2022

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang - Địa chỉ : ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Diện tích : 100m2/1 lô - Giá bán từ ...

Giá: 250 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

03/05/2022

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang - Địa chỉ : ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Diện tích : 100m2/1 lô - Giá bán từ ...

Giá: 250 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

03/05/2022

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang - Địa chỉ : ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Diện tích : 100m2/1 lô - Giá bán từ ...

Giá: 250 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

03/05/2022

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang

Chính Chủ Cần Bán 300 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại TP Phú Quốc, Kiên Giang - Địa chỉ : ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Diện tích : 100m2/1 lô - Giá bán từ ...

Giá: 250 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

03/05/2022

Đất nền xã Hàm Ninh, Phú Quốc từ 500 triệu /lô sát Vinpearl Bãi Vòng

Đất nền xã Hàm Ninh, Phú Quốc từ 500 triệu /lô sát Vinpearl Bãi Vòng Đất nền xã Hàm Ninh, Phú Quốc từ 500 triệu /lô sát Vinpearl Bãi Vòng Đất nền xã Hàm Ninh, Phú Quốc từ 500 triệu /lô sát Vinpearl Bãi Vòng

Đất nền xã Hàm Ninh, Phú Quốc từ 500 triệu /lô sát Vinpearl Bãi Vòng *Thông tin mô tả: Giá từ 500 triệu/1lô/100m, sản phẩm hot nhất Phú Quốc. *Vị trí:- Cách biển Hàm Ninh Phú Quốc ...

Giá: 500 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

26/04/2022

Đất nền xã Hàm Ninh, Phú Quốc từ 500 triệu /lô sát Vinpearl Bãi Vòng

Đất nền xã Hàm Ninh, Phú Quốc từ 500 triệu /lô sát Vinpearl Bãi Vòng Đất nền xã Hàm Ninh, Phú Quốc từ 500 triệu /lô sát Vinpearl Bãi Vòng Đất nền xã Hàm Ninh, Phú Quốc từ 500 triệu /lô sát Vinpearl Bãi Vòng

Đất nền xã Hàm Ninh, Phú Quốc từ 500 triệu /lô sát Vinpearl Bãi Vòng *Thông tin mô tả: Giá từ 500 triệu/1lô/100m, sản phẩm hot nhất Phú Quốc. *Vị trí:- Cách biển Hàm Ninh Phú Quốc ...

Giá: 500 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

26/04/2022

Cần Bán Lô Đất Nền Vị Trí Đẹp Tại Phú Quốc Kiên Giang

Cần Bán Lô Đất Nền Vị Trí Đẹp Tại Phú Quốc Kiên Giang

Cần Bán Lô Đất Nền Vị Trí Đẹp Tại Phú Quốc Kiên Giang Địa chỉ: ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang Diện tích: 500m2. Giá : 18 triệu/m2 (vui lòng liên hệ chính chủ để thương ...

Giá: 9 tỷ Diện tích: 500 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

08/04/2022

Cần Bán Lô Đất Nền Vị Trí Đẹp Tại Phú Quốc Kiên Giang

Cần Bán Lô Đất Nền Vị Trí Đẹp Tại Phú Quốc Kiên Giang

Cần Bán Lô Đất Nền Vị Trí Đẹp Tại Phú Quốc Kiên Giang Địa chỉ: ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang Diện tích: 500m2. Giá : 18 triệu/m2 (vui lòng liên hệ chính chủ để thương ...

Giá: 9 tỷ Diện tích: 500 m²

Quận/Huyện: Phú Quốc, Kiên Giang

08/04/2022

Batdongsanviet.vn kênh thông tin mua bán đất nền dự án giá rẻ tại Kiên Giang. Cung cấp thông tin mua bán, sang nhượng, trao đổi đất nền dự án, đất nền phân lô, đất liền kề dự án , đất nền biệt thự... tại Kiên Giang - Kiên Giang, mang đến cơ hội mua bán bất động sản để ở hoạc đầu tư bất động sản có khả năng sinh lời tốt. Batdongsanviet.vn mang đến nguồn thông tin một cách đầy đủ, chính xác sẽ giúp bạn dễ dàng tìm hiểu và nắm bắt thông tin về các dự án đất nền giá rẻ tại Kiên Giang. Hãy chọn Batdongsanviet.vn là kênh thông tin mua bán đất nền Kiên Giang của bạn.
Tìm kiếm BĐS
--Chọn diện tích--
- m2
 • --Chọn diện tích--
 • Chưa xác định
 • < 30 m2
 • 30 - 50 m2
 • 50 - 80 m2
 • 80 - 100 m2
 • 100 - 150 m2
 • 150 - 200 m2
 • 200 - 250 m2
 • 250 - 300 m2
 • 300 - 500 m2
 • >= 500 m2
--Chọn mức giá--
-
 • --Chọn mức giá--
Tìm nâng cao
Tiện ích
Xem phong thủy theo tuổi
Bán đất nền dự án Kiên Giang
Dự án nổi bật
Xem thêm